60-2-9

Vase

8" h x 4-1/2" dia

2024

$420

Etsy

Gallery